Strateški pravci razvoja i pristup

U današnjem svetu IT i visoke tehnologije su pokretačka snaga razvoja. Naš region je označen kao regija sa inženjerskom  kulturom. Mi verujemo da postoji ogroman potencijal i mogućnost za uspeh.
Klaster je viši nivo saradnje i kolaboracije . Prateći dokazani triple helix model, kao  i najbolje prakse u razvoju klastera, imamo dugoročne i kratkoročne perspektive u našem radu.
Iskusni klaster menadžer, posvećen upravni odbor i aktivne članice slede 5 strateških pravaca maksimizirajući potencijale svih regionalnih aktera uz podršku Grada. Takođe uspostavili smo veze i saradnju sa regionalnim, nacionalnim i razvojnim agencijama  (NARR, USAID, GIZ, EEN, SIPPO), kao i velikim brojem partnera iz inostranstva. Verujemo u sistemski pristup i stvaramo sistemska rešenja.
 • Institucionalizacija klastera P & P razvoj
 • Povećanje usluge portfolio
 • Finansijska, institucionalna, društvena i ekonomska održivost
 • Povećanje broja članova i oblasti rada
 • Uvođenje najnovijih trendova
 • Menadžerske i poslovne kompetencije
 • Tehničke kompetencije
 • Podizanje svesti u novom pristupu
 • Premošćavanje jaza između nauke i biznisa
 • Nastavni plan i pristup modernizaciji kurikuluma
 • Transfer tehnologije i znanja između članova
 • Generacija novih inovativnih projekata
 • Jačanje istraživanja i razvoja
 • Angažovanje svih inovacionih izvora
 • Razmena iskustava i uspešnih priča
 • Promocija preduzetništva
 • Otvorene nove poslovne mogućnosti u zemlji i inostranstvu
 • Povećanje potreba na domaćem tržištu
 • Promocija velikih mogućnosti za mlade
 • Lobiranje za industriju i klaster poziciju
 • Brendiranje industrije i regiona
 • Brendiranje uloge IT-ja u konkurentnosti poslovanja

Uloga u zajednici

Uloga klastera prevazilazi prosto povećanje konkurentnosti preduzeća. Mi svojim uspesima inspirišemo zajednicu i ukazujemo da je saradnja neophodna i podržavamo inicijative koje podstiču pozitivno razmišljanje, promenu i otvorenost.