Upravljačka struktura i tim

 skupstina1

 

Prema Statutu klastera, imamo:

1

Skupština, koja obuhvata sve članove i konstituisana je kao najviši organ upravljanja klastera. Skupštinu vodi njen predsednik.

2

Upravni odbor, upravlja aktivnostima klastera između sednica Skupštine. Ima sedam članova. Predsednik Upravnog odbora rukovodi njenim radom.

3

Klaster menadžer je odgovoran za pokretanje udruženje u skladu sa uputstvima Skupštine i Upravnog odbora .

4

Udruženje može imati stalne ili privremene radne grupe koje se bave zadacima i pitanjima od interesa za članove udruženja.Tim

Upravni odbor

 • Rade Nikolov – "Photon Optronics", predsednik Upravnog odbora
 • Bratislav Blagojević – "Feniks BB"
 • Bratislav Milovanović – "Inovacioni centar naprednih tehnologija"
 • Vladan Todorović - "Advanced Security Technologies"
 • Goran Jovanović – "Tagor electronic"
 • Marko Smiljanić – "Naučno istraživački institut NIRI"
 • Saša Kocić – "Proxima medical"

 

Menadžment tim

 • Goran Mladenovic

  Goran Mladenović

  Trener, coach, konsultant, promoter naprednih tehnologija i motivacioni govornik. Diplomirani inženjer elektrotehnike. Snažan liderski pristup u dvanaest godina iskustva na menadžerskim i specijalističkim pozicijama (operacije, organizacioni razvoj i ljudski resursi, projekt menadžment) najviše u internacionalnim korporacijama.
 • jana

  Jana Stevanović

  Koordinator klastera. Radi na administrativnim i organizacionim poslovima vođenja klastera, kao i na pripremi i realizaciji projekata. Diplomirani ekonomista. Ozbiljan pristup usavršavanju u oblasti projektnog menadžmenta. Pobornik zaštite životne okoline. Ljubitelj knjiga.