StartUp Akademija

StartUp Akademija

 Start Up Akademija je koncept trodnevne intezivne obuke i proces mentorstva za razvijanje poslovne ideje od samog početka, pa sve do njenog predstavljanja investitorima. Tokom treninga timovi sa svojim idejama imali su mogućnost da nauče kako svoju poslovnu ideju razviti i prodati, kako podeliti uloge u timu, šta je najvažnije prilikom izrade biznis plana i kako ideju prezentovati investitorima.

Opširnije...

Market tech

Market tech

Market tech projekat imao je za cilj stvaranje mehanizma za povećanje konkurentnosti firme u industriji naprednih tehnologija, omogućavanje saradnje između kompanija i Ekonomskog fakulteta i promovisanje dobre prakse iz preduzetništva u oblasti naprednih tehnologija.

Opširnije...

Unapređivanje profila telekomunikacionog inženjerstva kako bi se zadovoljile potrebe modernog društva i industrije / BENEFIT

Unapređivanje profila telekomunikacionog inženjerstva kako bi se zadovoljile potrebe modernog društva i industrije / BENEFIT

U okviru Erasmus poziva, 15. oktobra 2017. je pokrenut projekat BENEFIT (Unapređivanje profila telekomunikacionog inženjerstva kako bi se zadovoljile potrebe modernog društva i industrije).

Opširnije...

Implementacija dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u Srbiji / DualEdu

Implementacija dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u Srbiji / DualEdu

U konzorcijumu od 14 partnera, 15. oktobra 2017. pokrenut je projekat DualEdu (Implementacija dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u Srbiji).

Opširnije...

IT Šansa za sve – IT Klaster Akademija 2016/2017

IT Šansa za sve – IT Klaster Akademija 2016/2017

IT klaster akademija je projekat kurseva programiranja, koju realizuje Niški klaster naprednih tehnologija, a koji je dobio potpunu podršku Grada Niša – Kancelarije za mlade, a finansijski je podržan od strane Razvojne Agencije Srbije (RAS) i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), programa ACCESS, koji podržava razvoj privatnog sektora u Srbiji.

Opširnije...

Beginning

Beginning

 

Projekat Beginning je koncept jednodnevnog treninga za razvijanje poslovne ideje, nakon koga će najbolji timovi i pojedinci biti selektovani za trodnevnu Start-up Akademiju.

Opširnije...

Forum naprednih tehnologija

Forum naprednih tehnologija

 

Forum naprednih tehnologija – Potencijali Grada Niša" predstavlja početak realizacije ideje mapiranja Grada Niša kao centra naprednih tehnologija. Ideja organizatora foruma je da okupi sve aktivne stejkholdere na polju naprednih tehnologija u oblasti privrede, nauke i obrazovanja i da Niš, kao centar koji raspolaže vrhunskim kapacitetima na polju elektronike, mašinstva i informaciono-komunikacionih tehnologija, predstavi nadležnim ministarstvima, istraživačko-razvojnim institucijama, donatorskim i diplomatskoj zajednici.

Opširnije...

Promocija privrednih i investicionih potencijala Niša dijaspori u Beču

Promocija privrednih i investicionih potencijala Niša dijaspori u Beču

„Promocija privrednih i investicionih potencijala Niša dijaspori u Austriji" jedan je od projekta koji je realizovao NiCAT klaster u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa dijasporom Grada Niša i Regionalnom razvojnom agencijom JUG.

Opširnije...

Dermosken

Dermosken

 

Cilj projekta je dalje promovisanje koncepta međusektorske klasterske saradnje kroz izradu i realizaciju zajedničkog inovativnog projekta koji se odnosi na razvoj proizvoda, kao i izrada i ispitivanje prototipa tog projekta i uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje uz primenu tehnologija iz oblasti elektromedicine uz učešće firmi iz svih 5 sektora zastupljenih u klasteru kao i nekoliko naučnoistraživačkih institucija. Reč je o prenosnom medicinskom aparatu za pregled kože – dermoskopu. Projekat je realizovalo devet članica klastera.

Opširnije...

ICT Klaster Akademija

ICT Klaster Akademija

ICT Klaster Akademija Niš razvija i nudi dva šestomesečna modula obuke, prilagođene potrebama ICT sektora Niškog regiona. Modul 1 za programere i Modul 2 za embedded stručnjake se sastoje od pet kurseva svaki (uključujući dva obavezna predmeta , isti za oba modula ) koji su razvijeni da polaznici nauče određene veštine relevantne za članice NiCAT klastera i uključuje 4 meseca prakse u nekoj od kompanija iz klastera ili drugih firmi .

Opširnije...

Projekti