IT Klaster Akademija 2017

Program prekvalifikacije u IT sektor

IT-klaster-akademija-logo

Niški klaster naprednih tehnologija jedan je od četiri partnera Vlade Republike Srbije u pilot projektu Programa za prekvalifikacije u IT sektor. NiCAT klaster obuke realizuje u saradnji sa Elektro-tehničkom školom “Nikola Tesla”, a pored Niša, program prekvalifikacija će se realizovati u Novom Sadu i Beogradu. U Novom Sadu obuke će vršiti “Vojvođanski IKT klaster”, a u Beogradu “Fakultet organizacionih nauka” i “Link group”. Program prekvalifikacija u IT sektor je pilot projekat koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i UNDP programom.

Cilj programa prekvalifikacija je da se osobama koje nemaju predznanja iz oblasti programiranja, u relativno kratkom vremenskom periodu, omogući sticanje osnovnih znanja i veština programiranja u .NET i Java programskom jeziku.

NiCAT klaster realizuje dva kursa, .NET za 13 kandidata i JAVA za 12 kandidata. Svaki od pomenuta dva kursa sadrži 5 predmeta i realizovaće se 4 meseca u ukupnom trajanju od 160h teorijske obuke koja uključuje i praktičan rad.

Polaznici kurseva dobijaju priručnike za rad na početku nastavne jedinice. U okviru kursa, svaki od predmeta ima testove za proveru znanja. U zavisnosti od predmeta, testovi će biti teorijskog tipa ili praktičan rad, o čemu će svi polaznici kursa biti blagovremeno obavešteni kako bi se što bolje pripremili za isti.  Svi kandidati koji pohađaju obuku se obavezuju da minimum 90% prisustvuju teorijskoj nastavi tj. da imaju 10% neopravdanih izostanaka. Ukoliko kandidat prisustvuje minimum 90% teorijskoj nastavi i položi sve testove tokom obuke, dobija Sertifikat o uspešno položenoj obuci na Programu Prekvalifikacije za IT, u suprotnom dobija Sertifikat o učešću u Programu Prekvalifikacije za IT.

Kandidat stiče pravo za obuku na radu (praksu u kompaniji) samo ukoliko prisustvuju više od 90% nastave, položi sve kurseve u toku obuke i ispuni minimalne uslove kompanije u kojoj se obavlja obuka na radu. Ukoliko kandidat stekne uslove za pohađanje obuke na radu (praksa u kompaniji), NiCAT obezbeđuje praktičnu nastavu u kompaniji koja je članica NiCAT klastera, ili nekoj drugoj kompaniji koja bude dogovorena, kao i rad sa mentorom.

Polaznici IT Klaster Akademije imaće obezbeđenu podršku eksperta za ljudske resurse tokom trajanja obuke. Na početku obuke radiće se intervjui sa polaznicima kurseva, kako bi HR ekspert dao povratne informacije svim kandidatima o oblastima koje treba da unaprede za lični poslovni razvoj. Tokom obuke, biće dostupan za savete, a nakon obuke održaće radionicu za pripremu biografije i pripreme za razgovore za intervju za IT sektor.

Nastava će se izvoditi 3-4 puta u toku jedne nedelje u računarskim kabinetima Elektro-tehničke škole “Nikola Tesla” (Aleksandra Medvedeva 18, u Nišu).
Radnim danima nastava će biti od 17-21h, a subotom od 10-14h. 

 

Raspored predmeta po mesecima:

.NET kurs

JAVA

1 Osnove kompjuterskog programiranja (32h) 24. april – 10.maj 1 Osnove kompjuterskog programiranja (32h) 12. maj – 30. maj
2 Objektno orijentisano programiranje (32h) 15. maj – 05. jun 2 Objektno orijentisano programiranje (32h) 06. jun – 23. jun
3 Osnove baze podataka (32h) 07. jun – 23. jun 3 Osnove baze podataka (32h) 26. jun – 11. jul
4 Veb programiranje (48h) 03. jul – 28. jul 4 Veb programiranje (48h) 14. jul – 16. avgust
5 Metodologije i alati za razvoj softvera (16h) 02. avgust – 09. avgust 5 Metodologije i alati za razvoj softvera (16h) 18. avgust – 25. avgust

Moguće su manje izmene u rasporedu po danima. Svi kandidati će unapred dobiti raspored predavanja pre početka svakog predmeta.

 

.NET kurs   (13 kandidata)

1.  Osnove kompjuterskog programiranja (32h)

 • Ciljevi kursa: Ciljevi kursa su usmereni na početnike i upoznaće polaznike kursa sa osnovama programiranja. Obuhvataće kako programski jezici rade sa podacima, šta je protok programa i kako se koriste promenljive, osnovne strukture podataka i funkcije. Kurs će obuhvatati i rad u alatima za razvoj programa. (Visual Studio).
 • Rezultati kursa: Poznavanje elemenata programerskih jezika i jaka algoritamska osnova za budući razvoj veb aplikacija. Naglasak je na razvoju sposobnosti za pisanje programa koji će rešiti praktičan problem.
 • Praktične vežbe: 40 % do 60 % radnih sati

2. Objektno orijentisano programiranje (32h)

 • Ciljevi kursa: Kurs će predstaviti koncepte i metodologiju predmeta objektno orijentisanog programiranja u C# jeziku.
 • Rezultati kursa: Ovladavanje objektno orijentisanim programiranjem i veštinama za samostalno razvijanje C# programa.
 • Praktične vežbe: 40 % do 60 % radnih sati     

3. Osnove baze podataka (32h)

 • Ciljevi kursa: Kurs će predstaviti osnovne pojmove i metodologiju za rad sa bazama podataka korišćenjem SQLa – standardnog programskog jezika za upravljanje podataka.
 • Rezultati kursa: Ovladavanje osnovama baza podataka i sposobnost za samostalno kreiranje složene strukture baze podataka.
 • Praktične vežbe: 40 % do 60 % radnih sati

4. Veb programiranje (48h)

 • Ciljevi kursa: Kurs će predstaviti tehnike programiranja na serverskoj strani u ASP.NET tehnologiji, koji predstavlja “open-source” okvir za kreiranje dinamičkih veb aplikacija na serverskoj strani.
 • Rezultati kursa: Učesnici će dobiti mogućnost da samostalno razvijaju veb aplikaciju ASP.NET – MVC za veb stranice i WebAPI za servisno orijentisane aplikacije
 • Praktične vežbe: 40% do 60% radnih sati. Uvod u razvoj veb projekata u Visual Studio okruženju. Implementacija i objavljivanje veb aplikacija.

5.  Metodologije i alati za razvoj softvera (16h)

 • Ciljevi kursa : Kurs će predstaviti koncepte i metodologije razvoja softvera, životni ciklus softvera i analizirati procese u razvoju softvera.
 • Rezultati kursa : Učesnici će razumeti sve procese i aktivnosti u razvoju softvera i moći da učestvuju u svim fazama projektnog ciklusa softvera.
 • Praktične vežbe : 40 % do 60 % radnih sati.

 

Java kurs   (12 kandidata)

1.  Osnove kompjuterskog programiranja (32h)

 • Ciljevi kursa: Ciljevi kursa su usmereni na početnike i upoznaće polaznike kursa sa osnovama programiranja u JAVA programskom jeziku. Obuhvataće kako programski jezici rade sa podacima, šta je protok programa i kako da koriste promenljive, funkcije i metode. Kurs će obuhvatati i razvoj alata (IntelliJ IDEA)
 • Rezultati kursa: Poznavanje programerskih osnova i jaka osnova za budući razvoj. Naglasak je na razvoju sposobnosti za pisanje programa koji će rešiti praktičan kompjuterski problem.
 • Praktične vežbe: 40 % do 60 % radnih sati

2. Objektno orijentisano programiranje (32h)

 • Ciljevi kursa: Kurs će predstaviti napredne koncepte i metodologiju predmeta orijentisanog programiranja u Java programu.
 • Rezultati kursa: Ovladavanje objektno orijentisanim programiranjem i veštinama za samostalno razvijanje aplikacija u programskom jeziku Java.
 • Praktične vežbe: 40 % do 60 % radnih sati     

3. Osnove baze podataka (32h)

 • Ciljevi kursa: Kurs će predstaviti osnovne pojmove i metodologiju za rad sa bazama podataka korišćenjem SQLa – standardnog programskog jezika za upravljanje podataka.
 • Rezultati kursa: Ovladavanje osnovama baza podataka i sposobnost za samostalno kreiranje složene strukture baze podataka.
 • Praktične vežbe: 40 % do 60 % radnih sati

4. Veb programiranje (48h)

 • Ciljevi kursa: Kurs će predstaviti tehnike programiranja na serverskoj strani pomoću Spring ili Spring Boot tehnologija, koje predstavljaju “open-source” okvir za razvoj dinamičkih veb aplikacija na serverskoj strani.
 • Rezultati kursa: Učesnici će dobiti mogućnost da samostalno razvijaju veb aplikaciju pomoću Spring – MVC tehnologije i ORM tehnologije kao što je Hibernate.
 • Praktične vežbe: 40% do 60% radnih sati.

5.  Metodologije i alati za razvoj softvera (16h)

 • Ciljevi kursa : Kurs će predstaviti koncepte i metodologije razvoja softvera, životni ciklus softvera i analizirati procese u razvoju softvera..
 • Rezultati kursa : Učesnici će razumeti sve procese i aktivnosti u razvoju softvera i moći da učestvuju u svim fazama projektnog ciklusa softvera.
 • Praktične vežbe : 40 % do 60 % radnih sati.