IT Klaster Akademija 2018

Program prekvalifikacije u IT sektor

IT-klaster-akademija-logo

Niški klaster naprednih tehnologija izabran je od strane Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP, kao institucija koja će u toku naredne godine sprovoditi kurseve za .NET i Java programiranje u okviru nacionalnog programa obuka za prekvalifikacije u IT sektoru Kancelarije za IT i eUpravu. NiCAT klaster realizovaće obuke u saradnji sa Elektronskim fakultetom u Nišu.

Cilj programa prekvalifikacija je da se osobama koje nemaju predznanja iz oblasti programiranja, u relativno kratkom vremenskom periodu, omogući sticanje osnovnih znanja i veština programiranja u .NET i Java programskom jeziku. Ovi kursevi programiranja predstavljaju osnov za sve polaznike koji će kasnije moći samostalno da se nadograđuju i unapređuju u svetu programiranja.

NiCAT klaster realizuje dva kursa .NET za 15 kandidata i Java za 15 kandidata. Svaki od pomenuta dva kursa sadrži 5 predmeta i realizovaće se 6 meseci u ukupnom trajanju od 250h teorijske obuke koja uključuje i praktičan rad.

Polaznici kurseva dobijaju priručnike za rad na početku nastavne jedinice. U okviru kursa, svaki od predmeta ima testove za proveru znanja. U zavisnosti od predmeta, testovi će biti teorijskog tipa ili praktičan rad, o čemu će svi polaznici kursa biti blagovremeno obavešteni kako bi se što bolje pripremili za isti.  Svi kandidati koji pohađaju obuku se obavezuju da minimum 90% prisustvuju teorijskoj nastavi tj. da imaju 10% neopravdanih izostanaka. Ukoliko kandidat prisustvuje minimum 90% teorijskoj nastavi i položi sve testove tokom obuke, dobija Sertifikat o uspešno završenoj obuci i položenim ispitima na Programu Prekvalifikacije za IT, u suprotnom dobija Sertifikat o uspešno odslušanoj obuci u Programu Prekvalifikacije za IT.

Praksa Prvih 8 kandidata najbolje rangiranih tokom kursa, u okviru svake grupe, dobiće ponudu da obavljaju praksu (obuka na radu) u kompanijama koje posluju u Nišu. Kandidati za obuku na radu biće birani od strane kompanija. Kompanije koje pružaju obuku na radu, a sa kojima NiCAT klaster ima potpisan Memorandum o saradnji na ovom projektu: Photon Optronics, Logik poslovna rešenja, Badin Soft, Prime Software, Advanced Security Technologies, NIRI Intelligent Computing, Accordia group, HTEC

Dodatna obuka Pored teorijske obuke za programiranje, svi polaznici kursa imaće minimum 10h dodatne obuke u oblasti soft skills-a, kao i karijerne orjentacije.

Uslovi za kandidate i način selekcije

Prvi korak - pisani test. Test će se održati 16.januara u prostorijama Elektronskog fakulteta u Nišu prema rasporedu o kome će kandidati blagovremeno biti obavešteni. Test sadrži 20 pitanja iz oblasti opšte kompjuterske pismenosti. Svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora i nosi maksimalno 2 poena. Na testu se može dobiti najviše 40 poena. Vreme trajanja testa 15 - 20 minuta. Primer testa možete videti ovde. Svi kandidati koji dođu na testiranje potrebno je da ponesu odštampan CV, kako bismo se najbolje moguće pripremili za razgovor sa onima koji budu pozvani na intervju.

Sledeći korak – intervju. Prvih 23 za .NET grupu i prvih 23 za Java grupu, koji polože test biće pozvani na intervju. Intervjui će se obavljati u prostorijama Elektronskog fakulteta u Nišu, 17., 18. i 20. januara u terminima o kojima će kandidati blagovremeno biti obavešteni. Cilj razgovora sa kandidatima je provera motivacije za rad u svetu programiranja, spremnost na intenzivan rad i učenje, kao i koliko su kandidati spremni da se posvete ovom programu. Razgovor sa svakim pojedinačno traje 15 minuta.

Finalna selekcija: Ukupan broj poena na testu i razgovoru daće finalnu rang listu kandidata. Broj poena: 40 poena test, 60 poena intervju. Ukupno 100 poena.

Prvih 15 kandidata na rang listi za .NET grupu i prvih 15 kandidata na rang listi za JAVA grupu biće pozvani da se upišu na kurs koji su odabrali. Svi kandidati koji budu odabrani za upis nakon testiranja, moraju da potpišu Ugovor i da uplate kotizaciju za kurs u iznosu od 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, a najkasnije do utorka 23. januara 2018. godine do 12h.

 

Kursevi su veoma intenzivni, zahtevaju punu posvećenost i maksimalno angažovanje svakog polaznika pojedinačno.

Saveti za polaznike kursa:

 • Maksimalna posvećenost učenju
 • Samostalan rad od kuće
 • Redovan dolazak na nastavu
 • Redovno i uredno realizovanje domaćih zadataka i projekata
 • Aktivnost na nastavi
 • Preporuka posedovanja sopstvenog laptop računara

(svim kandidatima će biti obezbeđeni računari, ali je naš savet da ukoliko ste u mogućnosti nabavite laptop računar jer programiranje zahteva stalan rad, kako na nastavi, tako i kod kuće, pa će vam tako i biti lakše da svoje projekte i zadatke imate na jednom mestu)

Nastava će se izvoditi 2-3 puta u toku nedelje u kabinetima Elektronskog fakulteta u Nišu (Aleksandra Medvedeva 14). Radnim danima nastava će biti od 17h do 21h, a subotom od 10h do 14h.

 

Raspored predmeta po mesecima:

.NET RASPORED icon pdf

JAVA RASPORED icon pdf

Moguće su manje izmene u rasporedu po danima. Svi kandidati će unapred dobiti raspored predavanja pre početka svakog predmeta.

 

.NET kurs   (15 kandidata)

1.  Osnove kompjuterskog programiranja (40h)

 • Ciljevi kursa: Ciljevi kursa su usmereni na početnike i upoznaće polaznike kursa sa osnovama programiranja. Obuhvataće kako programski jezici rade sa podacima, šta je protok programa i kako se koriste promenljive, osnovne strukture podataka i funkcije. Kurs će obuhvatati i rad u alatima za razvoj programa. (Visual Studio).
 • Rezultati kursa: Poznavanje elemenata programerskih jezika i jaka algoritamska osnova za budući razvoj veb aplikacija. Naglasak je na razvoju sposobnosti za pisanje programa koji će rešiti praktičan problem..
 • Praktične vežbe: 40 % do 60 % radnih sati

2. Objektno orijentisano programiranje (40h)

 • Ciljevi kursa: Kurs će predstaviti koncepte i metodologiju predmeta objektno orijentisanog programiranja u C# jeziku.
 • Rezultati kursa: Ovladavanje objektno orijentisanim programiranjem i veštinama za samostalno razvijanje C# programa.
 • Praktične vežbe: 60 % radnih sati     

3. Osnove baze podataka (40h)

 • Ciljevi kursa: Kurs će predstaviti osnovne pojmove i metodologiju za rad sa bazama podataka korišćenjem SQLa – standardnog programskog jezika za upravljanje podataka.
 • Rezultati kursa: Ovladavanje osnovama baza podataka i sposobnost za samostalno kreiranje složene strukture baze podataka.
 • Praktične vežbe: 40 % do 60 % radnih sati

4. Veb programiranje (106h)

 • Ciljevi kursa: Kurs će predstaviti tehnike programiranja na serverskoj strani u ASP.NET tehnologiji, koji predstavlja “open-source” okvir za kreiranje dinamičkih veb aplikacija na serverskoj strani.
 • Rezultati kursa: Učesnici će dobiti mogućnost da samostalno razvijaju veb aplikaciju ASP.NET – MVC za veb stranice i WebAPI za servisno orijentisane aplikacije
 • Praktične vežbe: 40% do 60% radnih sati. Uvod u razvoj veb projekata u Visual Studio okruženju. Implementacija i objavljivanje veb aplikacija.

5.  Metodologije i alati za razvoj softvera (24h)

 • Ciljevi kursa : Kurs će predstaviti koncepte i metodologije razvoja softvera, životni ciklus softvera i analizirati procese u razvoju softvera.
 • Rezultati kursa : Učesnici će razumeti sve procese i aktivnosti u razvoju softvera i moći da učestvuju u svim fazama projektnog ciklusa softvera.
 • Praktične vežbe : 40 % do 60 % radnih sati.

 

Java kurs   (15 kandidata)

1.  Osnove kompjuterskog programiranja (40h)

 • Ciljevi kursa: Ciljevi kursa su usmereni na početnike i upoznaće polaznike kursa sa osnovama programiranja u JAVA programskom jeziku. Obuhvataće kako programski jezici rade sa podacima, šta je protok programa i kako da koriste promenljive, funkcije i metode. Kurs će obuhvatati i razvoj alata (IntelliJ IDEA)
 • Rezultati kursa: Poznavanje programerskih osnova i jaka osnova za budući razvoj. Naglasak je na razvoju sposobnosti za pisanje programa koji će rešiti praktičan kompjuterski problem.
 • Praktične vežbe: 40 % do 60 % radnih sati

2. Objektno orijentisano programiranje (40h)

 • Ciljevi kursa: Kurs će predstaviti napredne koncepte i metodologiju predmeta orijentisanog programiranja u Java programu.
 • Rezultati kursa: Ovladavanje objektno orijentisanim programiranjem i veštinama za samostalno razvijanje aplikacija u programskom jeziku Java.
 • Praktične vežbe: 40 % do 60 % radnih sati     

3. Osnove baze podataka (40h)

 • Ciljevi kursa: Kurs će predstaviti osnovne pojmove i metodologiju za rad sa bazama podataka korišćenjem SQLa – standardnog programskog jezika za upravljanje podataka.
 • Rezultati kursa: Ovladavanje osnovama baza podataka i sposobnost za samostalno kreiranje složene strukture baze podataka.
 • Praktične vežbe: 40 % do 60 % radnih sati

4. Veb programiranje (106h)

 • Ciljevi kursa: Kurs će predstaviti tehnike programiranja na serverskoj strani pomoću Spring ili Spring Boot tehnologija, koje predstavljaju “open-source” okvir za razvoj dinamičkih veb aplikacija na serverskoj strani.
 • Rezultati kursa: Učesnici će dobiti mogućnost da samostalno razvijaju veb aplikaciju pomoću Spring – MVC tehnologije i ORM tehnologije kao što je Hibernate.
 • Praktične vežbe: 40% do 60% radnih sati.

5.  Metodologije i alati za razvoj softvera (24h)

 • Ciljevi kursa : Kurs će predstaviti koncepte i metodologije razvoja softvera, životni ciklus softvera i analizirati procese u razvoju softvera..
 • Rezultati kursa : Učesnici će razumeti sve procese i aktivnosti u razvoju softvera i moći da učestvuju u svim fazama projektnog ciklusa softvera.
 • Praktične vežbe : 40 % do 60 % radnih sati.

.NET SYLLABUS icon pdf

JAVA SYLLABUS icon pdf