Photon Optronics, članica NiCAT klastera, dobitnik granta Inovacionog fonda

b_250_175_16777215_00_images_stories_vesti_photonIF.JPG

U okviru Programa sufinansiranja inovacija koji je podržan od strane Fonda za inovacionu delatnost odobrena su sredstva u iznosu od 2 miliona evra za 9 projekata.

Od ukupno 75 prijava, među firmama kojima je odobreno finansiranje, nalazi se i firma članica NiCAT klastera Photon Optronics sa projektom „2.5D Ladar Device“ koji podrazumeva razvijanje novog hardversko-softverskog sistema koji će omogućiti izvlačenje slike visokog kvaliteta i stvaranje prostornih modela u atmosferskim uslovima sa otežanom vidljivošću uz pomoć tehnologije pulsnog lasera.