Ljudskost u akciji - Donacija Pogled grupe

Dr Bratislav Bata Milovanović je, zajedno sa rukovodstvom kompanije Pogled grupe, doneo odluku o doniranju mlečnih proizvoda i finansijskih sredstava u ukupnoj vrednosti od 1.000.000,00 dinara.

Pogled Rosica je mlečne proizvode donirao Crvenom krstu. Pogled Telekomunikacije i Pogled Medianis su donirali finansijska sredstva u okviru humanitarne akcije „Milion dinara za superheroje“. Takođe, Pogled Rosica je donirao kutiju mleka i hrane za svako starije domaćinstvo u selu Rosica - gde je i sedište kompanije.

Sistem firme Future Forward će pomoći Odboru za upravljanje u kriznim situacijama