Primer uspešnog uticaja firme na kurikulum na fakultetu
Budući da EUROgenyx godinama unazad pomaže studentima Elektronskog fakulteta u Nišu, želimo da podelimo sa Vama da je nakon uspešno obavljene prakse Nikola Mitrović prepoznao da je rad sa novim tehnologijama, a koje su aktuelne u proizvodnom sektoru, veoma bitno. Nastavio je rad koristeći preneto iskustvo sa STM32/ARM mikrokontrolerima i nakon više meseci rada, sa ovim mikrokontrolerima, nastao je rukopis pod nazivom "Osnove rada sa ARM mikrokontrolerima, Praktikum za primenu Nucleo okruženja".
Literatura ovog tipa je veoma retka na srpskom jeziku. Nikola je sada asistent na Elektronskom fakultetu u Nišu i ovaj rukopis spada u literaturu koju koriste studenti ovog Fakulteta. 
Klub privrednika Naissus i NiCAT-Niški klaster naprednih tehnologija potpisali su Memorandum o poslovnoj saradnji